Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete samt verktyg för att komma igång med arbetet.

Här finns:

  • Material från HEL som ger dig en överblick och sammanfattning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna kan vara bra att läsa för att få en grundläggande förståelse.
  • Material från HEL med förslag på en årsplanering för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Mall från HEL som kan användas för att göra riskbedömningar och åtgärdsförlag på arbetsplatsen och i organisationen.
  • Arbetsmiljöenkät för anställda.
  • Metod från HEL som fokuserar på att göra en arbetsmiljöutvärdering i grupp. Denna metod kan användas för både anställda och ideella.
  • Dokument med förslag från HEL på aktörer som ni kan använda som hjälp för att få stöd i ert arbetsmiljöarbete.

Tips:

En viktig del i arbetet med att skapa ett hållbart engagemang är att bygga stabila organisationer där individers engagemang tas tillvara. I det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetas det därför både med att identifiera risker i olika uppdrag och med motivationen hos individerna. Med ovanstående verktyg vill vi hjälpa till att lyfta fram upplevelser bland anställda, ideella ledare och förtroendevalda i det unga civilsamhället. Det är därför viktigt att låta alla berörda röster komma fram för att skapa en så trygg organisation om möjligt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda, ideellt aktiva och anställda.