Systematiskt arbetsmiljöarbete

Stressförebyggande arbete

Att förebygga skadlig stress och hög arbetsbelastning kan kännas svårt. Här hittar du material, stöd och riktlinjer för att påbörja det arbetet.

Här finns:

  • Rapporten Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress från Arbetsmiljöverket som kan användas som stöd i ert stressförebyggande arbete.
  • Rapporten Hantera arbetsbelastning från Arbetsmiljöverket som du som arbetsgivare kan använda för att skapa rimliga förväntningar på personalen och upprätta en balans mellan krav och resurser.

Tips:

Stressförebyggande arbete måste ske mellan individer och grupper inom en organisation. Det handlar om att kartlägga situationen i en grupp eller en hel verksamhet och att sätta in nödvändiga resurser tidigt i de områden där det börjat skava. Till höger hittar du en film från Suntarbetsliv med mer information om hur ni kan tänka kring arbetsmiljö i organisationen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda, ideellt aktiva och anställda.