Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kränkande särbehandling

Här finns material som kan hjälpa er att synliggöra och förebygga kränkande särbehandling i er organisation samt motverka sexuella trakasserier. Detta kan göras både i form av kunskapsökning, kartläggning och genom kulturförändringar inom organisationen.

Här finns:

  • Sammanfattning från HEL om betydelsen av kränkande särbehandling, arbetsgivarens ansvar och hur organisationen kan undvika situationer där kränkande särbehandling är vanligt förekommande.
  • Utbildningsmaterial från JUSEK som kan användas för att informera, utbilda och starta diskussioner om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

 Tips:

Under fördjupning hittar du både poddavsnitt och mer information om kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här finns information om systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda, ideellt aktiva och anställda.