Lagar, rapporter & forskning

Om stress, utbrändhet och utmattningssyndrom

Vad innebär egentligen negativ stress? Här kan du läsa om några viktiga begrepp som rör stress och lyssna på poddar där psykologer och drabbade pratar om stress och utmattning.

Här finns:

  • Faktablad om stress. Läs HEL:s översiktliga sammanfattning om stress, utbrändhet och utmattningssyndrom.
  • Statistik om stress.

Tips:
Under Fördjupning kan du klicka dig fram till HEL-podden där Ella Coogan samtalar med civilsamhällesräven Sara Vikstöm Olsson om vad som händer med engagemanget när kropp och sinne inte längre orkar med.

I HEL-podden kan du också höra när HEL:s projektledare Tomas Hultman träffar tre aktörer som på olika sätt möter psykisk ohälsa i sin vardag. Här delar de med sig av råd och tips för hur förtroendevalda och organisationer kan agera när psykisk ohälsa förekommer i organisationen.

Lagar, rapporter & forskning

Här kan du fördjupa dig i forskning och rapporter om stress och lagar och föreskrifter som kan ge stöd i arbetsmiljöfrågor.