Lagar, rapporter & forskning

Lagar och föreskrifter

Här hittar du information om Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete som kan öka din kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter du har inom ramen för ditt uppdrag.

Kunskap om dina rättigheter och skyldigheter kan öka tryggheten i ditt uppdrag genom att tydliggöra dina ansvarsområden. Ökad kunskap kan även ge stöd i att finna en balans mellan att möta kraven och att skapa en organisatoriskt och socialt hållbar arbetsmiljö.

Här finns:

  • Översikt av regler och lagar kopplade till föreningsjuridk.
  • Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Videon Fråga advokaten. Advokat och föreningsjurdikexperten Fredrik Engberg ger sina fem bästa tips för att ditt förtroendeuppdrag ska bli mer hållbart

Tips:
Under Vidare läsning kommer du åt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen i sin helhet. Använd verktygen här för att förstå vilka delar som är relevanta för er och hur ni kan använda dem i er organisation.

Lagar, rapporter & forskning

Här kan du fördjupa dig i forskning och rapporter om stress och lagar och föreskrifter som kan ge stöd i arbetsmiljöfrågor.