Lagar, rapporter & forskning

Rapporter om ungas organisering

Här finns material samlat för att ge ökad förståelse för ungas engagemang, organisering i ungdomsrörelsen och arbetsmiljöfrågor inom civilsamhället.

Bland annat kan du läsa LSU:s årliga rapport Ungdomsrörelsen i Siffror (URIS) där vi under längre tid kartlagt psykisk hälsa och stressnivån inom barn- och ungdomsrörelsen.

Här finns:

  • Uris 2016. Första kartläggningen av hållbart engagemang i ungdomsrörelsen.
  • Uris 2017. I denna upplaga riktas särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden.
  • Uris 2018. Uppföljning av hållbart engagemang i ungdomsrörelsen.

Tips:
Använd materialet som samtals- och reflektionsstöd i de frågor rapporterna berör. Hur väl stämmer resultaten med vad ni upplever i din organisation? Håll även utkik efter URIS 2019 där vi riktar särskilt fokus mot hållbart ledarskap och stress inom ungdomsrörelsen.

Lagar, rapporter & forskning

Här kan du fördjupa dig i forskning och rapporter om stress och lagar och föreskrifter som kan ge stöd i arbetsmiljöfrågor.