Lagar, rapporter & forskning

Här kan du fördjupa dig i forskning och rapporter på ämnet stress, samt läsa på om några lagar och föreskrifter som kan ge stöd i arbetsmiljöfrågor. Här finns också tips på aktörer du kan vända dig till för att få stöd.