Metodbanken / Synliggöra

Lagar och föreskrifter

Här hittar du information om Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete som kan öka din kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter du har inom ramen för ditt uppdrag.

Kunskap om dina rättigheter och skyldigheter kan öka tryggheten i ditt uppdrag genom att tydliggöra dina ansvarsområden. Ökad kunskap kan även ge stöd i att finna en balans mellan att möta kraven och att skapa en organisatoriskt och socialt hållbar arbetsmiljö.

Här finns:

Översikt av regler och lagar kopplade till föreningsjuridik.

Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Artikeln Kunskap minskar kriser. – Advokat Fredrik Engström delar med sig av tips och kunskap för att lättare kunna hantera kriser och oförutsedda händelser, som är vanligt förekommande i organisationer.


Till höger kommer du åt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen i sin helhet. ––>

 

Paragrafer, siffror & lästips

Här kan du fördjupa dig i forskning, rapporter, samt lagar och föreskrifter om stress och det unga civilsamhällets förutsättningar. Du finner också fördjupad läsning om området stress och återhämtning.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.