Metodbanken / Synliggöra

Forskning

Här finner du information om vad forskningen säger kring ämnet stress, utmattning och motivation. Med rapporter och tidskrifter finns här ett axplock av den stora kunskap som forskats fram.

På bilden syns ca 10 personer som sätter upp lappar mot en vägg. Bilden har ett blått filter.

Här finns:

Forskarperspektiv på ungas psykiska ohälsa – Utdrag från artikeln “Dissonanser och möjligheter ‒ i ljuset av genus, normativitet och samhällets individualisering” skriven av forskare från Umeå Universitet.

“När livet känns fel – Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa” – Rapport från MUCF om ungas psykiska hälsa och ohälsa.

Stressmekanismer – Temablad om forskning om stress från Stockholms Universitet.

 

Länkar till höger.

Paragrafer, siffror & lästips

Här kan du fördjupa dig i forskning, rapporter, samt lagar och föreskrifter om stress och det unga civilsamhällets förutsättningar. Du finner också fördjupad läsning om området stress och återhämtning.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.