Kartläggning

Kartlägg din organisation

Här finns verktyg riktade till organisationen, för att hjälpa er att förbättra arbetsmiljön och identifiera riskområden för negativ stress i er organisation.

Bilden föreställer 4 personer som sitter vid ett långt bord och pratar. Det finns kaffekoppar och termosar på bordet. Bilden har ett blått filter.

Här finns:

  • Checklista från Suntarbetsliv där ni får hjälp att identifiera vilken beredskap er organisation har för att genomföra ett fungerande arbetsmiljöarbete inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 Tips: När ni gjort en kartläggning i er organisation rekommenderar vi att fördjupa arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön genom att skapa rutiner för uppföljning på arbetsplatsen. Under fliken systematiskt arbetsmiljöarbete samt under vidare läsning hittar ni fler tips på hur ni kan arbeta systematiskt med frågorna.

Kartläggning

Här hittar du tips och råd för hjälpa dig att synliggöra och kartlägga både din organisations och din egen stressnivå .