Metodbanken / Synliggöra

Kartlägg din stressnivå

Här hittar du verktyget KEDS som kan hjälpa dig att kartlägga din egen stressnivå.

På bilden syns en stor grupp människor som tittar mot en skärm med diagram på. Längst fram står en föreläsare. Bilden har blått filter.

Här finns:

Testet Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) från Karolinska Institutet som du kan använda för att kartlägga din stressnivå.

Beskrivning av KEDS där HEL skriver mer om testet, hur du kan tolka resultaten och tips på hur du kan gå vidare.

Stress och motivationsvågen – Metod från HEL. En övning som hjälper grupper att kartlägga alla uppgifter som genomförs, påverkansmöjligheter, stödbehov och kravbild för att få en förståelse för vilka uppgifter som ger eller tar energi. Synliggör hög arbetsbörda och stressnivå.

 

Genom testet KEDS kan du få stöd i att reflektera kring din egen stressnivå och öka din kunskap om vad som påverkar och bidrar till negativ stress. Använd testet för att kategorisera situationer och tillsammans med andra diskutera hur ni kan förebygga och hantera stress i er organisation. Under testa din stressnivå hittar du fler tester och utvärderingsverktyg.

Kartläggning

Här hittar du tips och råd för hjälpa dig att synliggöra och kartlägga både din organisations och din egen stressnivå.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.