Kartläggning

Kartlägg din stressnivå

Här hittar du verktyget KEDS som kan hjälpa dig att kartlägga din egen stressnivå.

På bilden syns en stor grupp människor som tittar mot en skärm med diagram på. Längst fram står en föreläsare. Bilden har blått filter.

Här finns:

  • Testet Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) från Karolinska Institutet som du kan använda för att kartlägga din stressnivå.
  • Beskrivning av KEDS där HEL skriver mer om testet, hur du kan tolka resultaten och tips på hur du kan gå vidare.

Tips: Genom testet KEDS kan du få stöd i att reflektera kring din egen stressnivå och öka din kunskap om vad som påverkar och bidrar till negativ stress. Använd testet för att kategorisera situationer och tillsammans med andra diskutera hur ni kan förebygga och hantera stress i er organisation. Under testa din stressnivå hittar du fler tester och utvärderingsverktyg.

Kartläggning

Här hittar du tips och råd för hjälpa dig att synliggöra och kartlägga både din organisations och din egen stressnivå .