Kartläggning

Här hittar du tips och råd för hjälpa dig att synliggöra och kartlägga din egen stressnivå. Här finns också konkreta verktyg riktade till organisationen, ämnade att ge stöd i arbetet mot negativ stress.