Metodbanken / Reagera

Samtal, terapi och stöd

Här hittar du information om var du kan vända dig om du själv eller någon i din omgivning mår dåligt.

På bilden syns 4 personer som står och skriver saker på en tavla. Bilden har ett grönt filter.

Här finns:

 • Kort faktablad om hur du kan ge stöd – Framtaget av projektet HEL.
 • Råd från UMO om hur du kan agera och stötta någon som du ser inte mår bra eller befinner sig i kris.
 • Hitta hjälp-sida – Projektet “Sunt Prat”, genom Equmeniakyrkan, sammanställer platser dit man kan hänvisa medarbetare och kollegor ifall de behöver hjälp.
 • 112 – Ring alltid nödnumret 112 vid fara för liv eller akuta tillstånd.

Tips:

Det finns flera organisationer som arbetar med att upplysa om psykisk ohälsa och vilket stöd som omgivningen kan ge. För att få mer information om vad er organisation kan göra för att stötta någon som mår dåligt, rekommenderar vi er att kontakta föreningen Tilia eller Mind, kontaktuppgifter hittar ni under vidare läsning.

Där hittar du också två avsnitt av HEL-podden med tema att möta psykisk ohälsa. Tillsammans delar deltagarna med sig av råd och tips för hur förtroendevalda och arbetsgivare kan agera när psykisk ohälsa förekommer i organisationen.

 

Se även våra poddar om hur du bemöter psykisk ohälsa här.

Psykisk ohälsa

Här hittar du stöd och tips på ställen du kan vända dig till för att få hjälp med psykisk ohälsa hos dig själv eller andra personer runt dig.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.