Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är i bred bemärkelse starkt kopplad till stresshantering. Inom hållbart engagemang och ledarskap jobbar vi främst med psykisk ohälsa relaterat till stress, men vill även erbjuda möjlighet att öka kunskapen om andra aspekter av psykisk ohälsa. Här hittar du därför stöd till dig och människor som du möter i din vardag.