Metodbanken / Reagera

Handlingsplan vid kris och hot

Här finns förslag på handlingsplan för att hantera hot och trakasserier som riktas mot anställda, förtroendevalda och ideella ledare i organisationen.

Sex personer står i ring och håller om varandra. Bilden har ett grönt filter.

Här finns:

  • Handlingsplan för att hantera kriser och möta hot och hat i organisationen. Här finns delar specifikt riktade mot hot och våld med fokus på dokumentation, omhändertagande och anmälan.
  • Checklista från Prevent. Kartlägg risker och resurser för att öka kunskapen i organisationen om hur man bör agera i hotfulla situationer.

Tips:

Använd denna som inspiration för att sätta tydliga rutiner för hur ni hanterar en situation där någon utsätts för hot och för att arbeta med förbyggande åtgärder. Under vidare läsning hittar ni fler tips från Sverok och Make Equal för att hantera hot och hat på nätet.

Handlingsplaner och rutiner

Här finns underlag till att skapa handlingsplaner och rutiner för att hantera olika akuta arbetsmiljösituationer inom organisationen.