Metodbanken / Reagera

Handlingsplan vid trakasserier och kränkande särbehandling

Här finns förslag på handlingsplan för att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Grön_6-320x320

Här finns: 

 • Handlingsplan och policy mot trakasserier – För att bygga en trygg och inkluderande organisation.
 • Begreppssammanfattning från HEL – Om betydelsen av kränkande särbehandling, arbetsgivarens ansvar och hur organisationen kan undvika situationer där kränkande särbehandling är vanligt förekommande.
 • Projektet Vit icke Vit – Här finns tips om hur DU kan jobba antirasistiskt i din organisation, för att skapa trygghet och minska risken för trakasserier av rasistisk karaktär.

Se även länkar till Myndigheter som har information i ämnet här till höger. –>


Läs även mer om begreppet minoritetsstress
i HEL:s artikel här.

Handlingsplaner och rutiner

Här finns underlag till att skapa handlingsplaner och rutiner för att hantera olika akuta arbetsmiljösituationer inom organisationen.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.