Metodbanken / Reagera

Handlingsplan vid negativ stress

Här finns förslag på handlingsplan och policy för att förebygga negativ och långvarig stress i organisationen.

I vänstra hörnet sitter en person och för ett samtal. Resten av bilden visar ett bord med en mängd post-it lappar. Bilden har ett grönt filter.

Här finns:

 • Handlingsplan och policy från UNF för att förebygga negativ stress i organisationen.

Tips:

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta för att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen? Under vidare läsning hittar du fler råd från Prevent.

Handlingsplaner och rutiner

Här finns underlag till att skapa handlingsplaner och rutiner för att hantera olika akuta arbetsmiljösituationer inom organisationen.

 • På bilden syns fem runda bord och åtta personer i samtal. Bilden har grönt filter

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Bild på lappar med siffror som hänger på ett snöre. Bakom syns ett träd. Ovanpå bilden ligger ett blått filter.

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka arbetsmiljörelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_6

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.