Metodbanken / Reagera

Handlingsplan vid negativ stress

Här finns förslag på handlingsplan och policy för att förebygga negativ och långvarig stress i organisationen.

I vänstra hörnet sitter en person och för ett samtal. Resten av bilden visar ett bord med en mängd post-it lappar. Bilden har ett grönt filter.

Här finns:

  • Handlingsplan och policy från UNF för att förebygga negativ stress i organisationen.

Tips:

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta för att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen? Under vidare läsning hittar du fler råd från Prevent.

Handlingsplaner och rutiner

Här finns underlag till att skapa handlingsplaner och rutiner för att hantera olika akuta arbetsmiljösituationer inom organisationen.