Metodbanken / Reagera

Handlingsplan vid negativ stress

Här finns förslag på handlingsplan och policy för att förebygga negativ och långvarig stress i organisationen.

I vänstra hörnet sitter en person och för ett samtal. Resten av bilden visar ett bord med en mängd post-it lappar. Bilden har ett grönt filter.

Här finns:

Handlingsplan vid negativ stress –Exempel på handlingsplan, framtaget av HEL, om hur organisationer kan handla vid negativ stress.

Policy från UNF – För att förebygga negativ stress i organisationen, för ett hållbart engagemang.

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta för att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen? Under vidare läsning hittar du fler råd från Prevent.

Handlingsplaner och rutiner

Här finns underlag till att skapa handlingsplaner och rutiner för att hantera olika akuta arbetsmiljösituationer inom organisationen.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.