Handlingsplaner

Här finns underlag till att skapa handlingsplaner och rutiner för att hantera olika akuta arbetsmiljösituationer inom organisationen. Att veta på förhand hur ni ska gå tillväga underlättar kommunikationen inom organisationen och minskar stressen hos de ansvariga individerna.