Organisation

Kunskapsökning om organisatorisk stress

Här hittar ni material för att lära er mer om hur ni stärker hållbarheten i organisationen och vilken kunskap som behövs för att hantera negativ stress.

Kontinuerliga reflektioner, samtal och utvärderingar kring vilken kunskap ni har och behöver för att arbeta förebyggande mot skadlig stress kan lägga en god grund för ett systematiskt förebyggande arbete.

Här finns:

  • Webbutbildning om stress från Arbetsmiljöverket. Den innehåller mycket viktig kunskap kring ämnet och kan även fungera som inspiration om er organisation vill utveckla egna utbildningsinsatser.
  • Video Vi blir aldrig klara och det är som det ska med konsulterna Lisa Moraeus och Sara Norrby Wallin som berättar om hur en kan se på och förhålla sig till olika förändringsfaser i organisationer, projekt och verksamheter och hur en kan tänka kring visioner kontra verklighet.

Tips:

Till höger hittar ni också videon Organisation som kretslopp där Lisa Moraeus och Sara Norrby Wallin berättar hur man kan samtala om och följa förändringsprocesser i organisationen.

Organisation

Här hittar ni tips och verktyg som kan stötta er i att stärka engagemanget för hållbarhet i organisationen.