Metodbanken / Förändra

Förväntningar, krav och mål

Här hittar ni tips och verktyg som kan stötta din organisation i att stärka engagemanget för organisationen och samarbetet mellan ideella, förtroendevalda och anställda.

En viktig del i att arbeta förebyggande med hållbara organisationer och mot negativ stress är kontinuerlig uppföljning av förväntningar, mål och krav.

Här finns:

  • Verktyget Synliggörande av krav, kontroll och stöd. Detta är en forskningsbaserad modell som kan användas som underlag när en talar om faktorer som påverkar den upplevda psykosociala arbetsmiljön.
  • Workshopen Stärkt samarbete mellan grupper. Workshopen är ett utmärkt verktyg för att stärka samarbete och samverkan mellan grupper inom organisationen, tex mellan olika lokalavdelningar eller mellan styrelse och kansli.
  • Videon Synliggöra och tala om förväntningar. Lär er mer om hur en kan lyfta och tydliggöra förväntningar och behov inom gruppen.
  • Videon Vi blir aldrig klara. Lisa Moraeus och Sara Norrby Wallin samtalar ger tips på planeringssystem, genomförande och om Att-göra-listor som leder till negativ stress.
  • Material om konflikteskalering.

 

Organisation

Här hittar ni tips och verktyg som kan stötta er i att stärka engagemanget för hållbarhet i organisationen.