Metodbanken / Förändra

Förväntningar, krav och mål

Här hittar ni tips och verktyg som kan stötta din organisation i att stärka engagemanget för organisationen och samarbetet mellan ideella, förtroendevalda och anställda.

En viktig del i att arbeta förebyggande med hållbara organisationer och mot negativ stress är kontinuerlig uppföljning av förväntningar, mål och krav.

Här finns:

 • Verktyget Synliggörande av krav, kontroll och stöd. Detta är en forskningsbaserad modell som kan användas som underlag när en talar om faktorer som påverkar den upplevda psykosociala arbetsmiljön.
 • Workshopen Stärkt samarbete mellan grupper. Workshopen är ett utmärkt verktyg för att stärka samarbete och samverkan mellan grupper inom organisationen, tex mellan olika lokalavdelningar eller mellan styrelse och kansli.
 • Videon Synliggöra och tala om förväntningar. Lär er mer om hur en kan lyfta och tydliggöra förväntningar och behov inom gruppen.
 • Videon Vi blir aldrig klara. Lisa Moraeus och Sara Norrby Wallin samtalar ger tips på planeringssystem, genomförande och om Att-göra-listor som leder till negativ stress.
 • Material om konflikteskalering.

 

Organisation

Här hittar ni tips och verktyg som kan stötta er i att stärka engagemanget för hållbarhet i organisationen.

 • På bilden syns fem runda bord och åtta personer i samtal. Bilden har grönt filter

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Bild på lappar med siffror som hänger på ett snöre. Bakom syns ett träd. Ovanpå bilden ligger ett blått filter.

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka arbetsmiljörelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_6

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.