Metodbanken / Förändra

Förbättra samarbetet

Här hittar ni tips och verktyg som kan stötta din organisation i att stärka engagemanget för organisationen och samarbetet mellan ideella, förtroendevalda och anställda.

forandra-image

Här finns:

Förväntningsönskelistan – Här finner du en övning för möjliggör öppen dialog mellan styrelse och arbetsgrupp för ökad förståelse för förväntningar och därigenom förbättrat samarbete.

Verktyget Synliggörande av krav, kontroll och stöd. Detta är en forskningsbaserad modell som kan användas som underlag när en talar om faktorer som påverkar den upplevda psykosociala arbetsmiljön.

Workshopen Stärkt samarbete mellan grupper. Workshopen är ett utmärkt verktyg för att stärka samarbete och samverkan mellan grupper inom organisationen, tex mellan olika lokalavdelningar eller mellan styrelse och kansli.

Stärka samarbetet mellan grupper – checklista för att stärka samarbete mellan grupper.

 

Läs även länkarna till höger. ––>

En viktig del i att arbeta förebyggande med hållbara organisationer och mot negativ stress är kontinuerlig uppföljning av förväntningar, mål och krav.

Organisation

Här hittar ni metoder för att skapa en gemensam bild i hur ni kan skapa en hållbar organisation. Samt verktyg som kan stötta er i att stärka engagemanget.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.