Metodbanken / Förändra

Utvecklas genom översikt och riktning

Genom översikt så kan gruppen lättare se saker på en rimlig nivå. Då kan en gemensam riktning, gemensamma prioriteringar och rimlig arbetsbelastning bli enklare att uppnå.

Rosa_6

Här finns:

Krav, kontroll och stödmodellen – Vilka krav, vilken kontroll och vilket stöd man har i sitt arbete påverkar hur stressad man blir. Denna metod hjälper dig analysera hur en grupp känner kring dessa tre delar i sitt arbete.

Trafikljuset – kartlägg arbetsuppgift på energitjuvar och roliga uppgifter. För att få en helhetssyn på hur arbetsgruppen eller styrelsen fungerar optimalt.

Kravkontrollen – Synliggör outtalade och orealistiska uppgifter och krav i era uppdrag. Syftet är att sätta igång en förändringsprocess där de uppgifter ni faktiskt gör blir mer realistiska och tydligt uttalade.

 

Se även mer information i länkar till höger. ––>

Grupp

Här hittar du verktyg och tips om hur du och din arbetsgrupp kan arbeta för att motverka negativ stress gemensamt inom gruppen.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.