Grupp

Samarbete och socialt stöd i gruppen

Att få uppleva gemenskap och socialt stöd i form av återkoppling och samarbete är
viktiga friskfaktorer för hållbara organisationer. Här finns verktyg för att arbeta med och stärka gruppsamarbete.

Att arbeta i grupp innebär både socialt och praktiskt samspel. Här finns metoder och workshops till för att stärka samarbetet och engagemanget i gruppen. Ni hittar också en video med konsulterna Lisa Moraeus och Sara Norrby Wallin som berättar om att synliggöra förväntningar som ett sätt att stärka samarbete i och mellan grupper. Nedan finns även en checklista för hur en sådan workshop kan gå till,  exempelvis mellan styrelsegrupp och kansligrupp.

 

Grupp

Att arbeta i grupp innebär både socialt och praktiskt samspel. Här hittar du verktyg och tips kring hur ni kan arbeta tillsammans i grupp för att motverka negativ stress inom organisationen.