Metodbanken / Förändra

Relationsbyggande samtal

Här finns tips kring hur du tar de svåra samtalen och hur du utvecklar en starkare gruppkänsla – genom samtal.

Här finns:

Prata om känsliga saker – Samtal där organisationsexperterna Lisa Moraeus och Sara Norrby Wallin berättar hur vi kan ta de svåra samtalen.

Checklista  – Inför, under och efter svåra och känsliga samtal.


Materialet kan användas som underlag för att i grupp diskutera och reflektera kring kommunikation, förhållningssätt och återkoppling i gruppsamarbeten. Att få tid och utrymme till att ha samtal om hur ni samtalar i gruppen kan stärka samarbetet.

Filmen till höger är ett samtal där organisationsexperter berättar hur ni kan gå från vision till verklighet och samtidigt undvika missförstånd och frustration inom gruppen.

Grupp

Här hittar du verktyg och tips om hur du och din arbetsgrupp kan arbeta för att motverka negativ stress gemensamt inom gruppen.

 • reagera-image

  Reagera

  Här hittar du verktyg som kan hjälpa dig att hantera akuta arbetsmiljöproblem. Här finns både kontaktuppgifter till olika instanser och organisatoriska handlingsplaner.

 • Blå_2

  Synliggöra

  Här hittar du metoder för att synliggöra och kartlägga vilka stressrelaterade behov som finns inom din organisation.

 • Rosa_lite

  Förändra

  Här hittar du verktyg för att driva igenom förändringar i din organisation eller grupp. Verktygen är ämnade för både förebyggande och reaktivt arbete.