Grupp

Utbyten och samtal

Här finns tips på samtalsmetoder och kommunikationsövningar framtagna för att stärka samarbetet i grupper.

På denna sida hittar ni en video där konsulterna Lisa Moraeus och Sara Norrby Wallin talar om hur ni kan gå från vision till verklighet och samtidigt undvika missförstånd och frustration inom gruppen. Här finns också en länk till deras video kring “varm och modig kultur”. De båda videorna kan användas som underlag för att i grupp diskutera och reflektera kring kommunikation, förhållningssätt och återkoppling i gruppsamarbeten. Att få tid och utrymme till att ha meta samtal om hur ni samtalar i gruppen, kan bidra till att stärka samarbetet. Vidare för att få stöd i hur ni kan arbeta med förhållningssätt för samtal finns nedan. Här hittar ni en video samt checklista att använda sig av och reflektera kring inför att behöva ta det som kan upplevas som de svåra och känsliga samtalen.

 

Grupp

Att arbeta i grupp innebär både socialt och praktiskt samspel. Här hittar du verktyg och tips kring hur ni kan arbeta tillsammans i grupp för att motverka negativ stress inom organisationen.