Se Stressfrukostarna i efterhand!

Nu går det att se alla Stressfrukostar från året i efterhand på Youtube!

DSC_0008

Under hösten genomförde projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap en turné i flera städer i Sverige. Utöver många samtal med medlemsorganisationer om sociala hållbarhetsfrågor och strategier, arrangerade vi även flera Stressfrukostar. Stressfrukostar är ett seminariekoncept som växt fram i projektet, där vi, genom att bjuda in forskare, aktivister, psykologer och experter, djupdyker i olika frågor på temat hållbart engagemang och stress.

Nu vill vi gärna dela med oss av Stressfrukostarna! Det är nämligen så att vi filmat dem för att ni ska kunna ta del av samtalen, oavsett var i landet en bor. Här nedan finner du länkar till samtliga stressfrukostar som arrangerats under förra året.

Tips! Titta på filmerna som styrelse eller kollegor. Tillsammans kan ni diskutera hur ni kan använda materialet för att minska stress och bygga hållbara strukturer i er organisation!

 

Stressfrukost: Hot och hat mot ungdomsrörelsen (Stockholm)

En av tio av LSU:s medlemsorganisationer upplever att hot och trakasserier är den största källan till att ohälsan ökar bland organisationens medlemmar. Vilket skydd behövs för att unga ska känna sig trygga i sitt engagemang? Vilka politiska insatser behövs för att skydda ungdomsorganisationer och vad har samhället för ansvar?

Medverkande:

Olle Wästberg, Demokratiexpert
Lawen Redar, Justitieutskottet
Andrea Törnestam, Förbundssekreterare SSU
Frank Berglund, Förbundsordförande RFSL Ungdom
Yasri Khan, Generalsekreterare Svenska Muslimer för fred och rättvisa

Moderator: Rosaline Marbinah

 

Stressfrukost: Vilka förutsättningar har unga nyanlända att organisera sig hållbart? (Malmö)

Vilka kunskaper behöver organisationer för att främja ett hållbart engagemang hos personer som väntar på asylbeslut? Vilken betydelse kan organisationer ha för medlemmar som befinner sig i en asylprocess? Hur stor inverkan har utvisningsbeslut på hälsan hos medlemmar, anställda och förtroendevalda i organisationerna?

Medverkande:

Hamza Ibrahim, Ensamkommandes förbund
Cecilia Cedlöf, Tamam
Jenny Nguyen, Asylrättsstudenterna

Moderator: Sara Vikstöm Olsson

 

Stressfrukost: Ung, engagerad och hållbar (Göteborg)

I det unga civilsamhället tar många sig an sitt första förtroendeuppdrag, ledarposition eller arbetsgivaransvar. Vad behöver de ha med sig för att leda organisationen i en hållbar riktning? Vilka metoder finns för att förebygga stress bland medlemmar, förtroendevalda och anställda? Och vilken kunskap behövs för att hjälpa någon att komma tillbaka från en sjukskrivning?

Medverkande:

Christina Täng, konsult och processledare på Göteborgsregionens Kommunalförbund
Elin Käck, leg. Psykolog Globalpsykologerna
Erica Midfjäll, Metodutvecklare Hållbart engagemang och Ledarskap

Lina Arvidsson, Saco Stundentråd

Moderator: Felicia Nordstöm, jämställdhetsmyndigheten

Stressfrukost: Fokus på hållbart ledarskap (Stockholm)

Vad är en hållbar ledare? Vilka skyddsnät finns för oss i civilsamhället, förtroendevalda såväl som anställda? Vilka tips på metoder och verktyg har ledare som fokuserat på den psykosociala arbetsmiljön i sitt ledarskap?

Medverkande:
Lina Lanestrand, Ledarinstitutet
Elin Sundin, ordförande Fatta!
Theres Sysimetsä, Styrelseledamot Unionen

Moderator: Malin Påhls Hansson