HELpodden #2- Att möta psykisk ohälsa

Ljud. I det andra avsnittet av HELpodden möter projektledare Tomas Hultman tre aktörer som på olika sätt möter psykisk ohälsa i sin vardag. Här delar de med sig av råd och tips för hur förtroendevalda och organisationer kan agera när psykisk ohälsa förekommer i organisationen. Del 1 av 2.

Helpodd-2-annso-carola-jacob

Vad kan organisationer göra för att hjälpa medlemmar som mår dåligt? Vad är psykisk hälsa och psykisk ohälsa? När mår en tillräckligt dåligt för att få hjälp?

I det här avsnittet delar Annso Blixt (Föreningen Tilia),  Carola Jansson (Stressmottagningen) och Jakob Rosenvind (SKUM) med sig av sina erfarenheter av att möta psykisk ohälsa och stress. Tillsammans diskuterar de hur en kan hjälpa någon som en tror mår dåligt och vilka ställen en kan vända sig till för att få hjälp.