Om Hållbart Engagemang och Ledarskap

Sedan våren 2017 driver LSU det treåriga projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap – förkortat HEL. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och att minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

Bakgrund

Det unga civilsamhället utgörs av tjänstepersoner, förtroendevalda och engagerade ideella som i en rad olika verksamheter arbetar med att öka ungas möjligheter och makt. De senaste åren har vi sett en negativ trend bland våra medlemsorganisationer, där allt fler individer upplever en ökad nivå av negativ stress och utbrändhet, framför allt i ledningsfunktioner. I en undersökning som LSU gjort uppgav 83 % av LSU:s medlemmar att de har problem med stress och ohälsa inom organisationen.

Ett starkt engagemang och vilja till samhällsförbättring ska inte leda till utbrändhet. Därför tar nu LSU ett krafttag genom projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap – för att vända kurvan och skapa ett ungt civilsamhälle som är hållbart och stärkande för de som verkar i det.

Projektets målprojektet HEL:s logotyp. Fem gröna blad och understruken svart text som säger HEL

Syftet med HEL är att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap inom ungdomsorganisationer och att minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

Målet är att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ungdomsorganisationer genom att:

  • Lyfta upp frågan om ungas psykiska hälsa på makthavares agenda och bryta tabun kring psykisk ohälsa och skadliga samhällsnormer.
  • Erbjuda utbildningsprogram för att stärka organisationers systematiska arbetsmiljöarbete och för att främja hållbarhet bland ideella, förtroendevalda och anställda.
  • Tillgängliggöra kunskap och metoder anpassade för civilsamhällets arbetsmiljöarbete och på så sätt öka unga ledares kunskap kring att hantera och förebygga negativ stress.
  • Stärka ungdomsorganisationers förutsättningar att bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet.

Samarbeten

Arvsfonden

Projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap finansieras av Arvsfonden. Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer, så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Unionen

Projektet HEL genomförs i samarbete med Unionen. Unionen är en idéburen organisation med 640 000 medlemmar, varav över 20 000 är anställda inom civilsamhället. Som största fackförbund för anställda inom civilsamhället ser Unionen både de möjligheter och utmaningar som finns för tjänstemän och arbetsgivare. Deras kunskap kring arbetsmiljöfrågor och arbetstagares rättigheter har varit en viktig källa till information för projektet.

                                

Kontakt

Projektet HEL är avslutat och därför ber vi dig att istället ta kontakt med LSU:s kansli vid frågor om HEL. Här hittar du deras kontaktuppgifter