”Vi kan bättre” – Tamam tar kampen för en hållbar organisation.

Tamam, organisationen med mottot vänskap utan gränser jobbar för ungas samhällsengagemang och delaktighet i samhället. De har efter sin medverkan i utbildningsprogrammet ”Hållbar organisering” gjort flertal förändringar. Louise Burenby, Tamams organisationssutvecklare, berättar om hur de gått från teori till handling för att nå en hållbar organisation – rakt igenom.

Louise Burenby , organisationsutvecklare på Tamam.

Louise Burenby , organisationsutvecklare på Tamam. Foto: Anita Berlin

– Det känns så viktigt att förbättra hållbarheten, säger hon.

Louise Burenby är stolt över verksamheten på Tamam. Men det gör inte att hon inte ser dess förbättringsmöjligheter.

– Tamam är en fin organisation, vi jobbar icke-hierarkiskt och har en bra samtalskultur men trots det så krävs det strukturer. Något vi lärt oss är att arbetsmiljöansvaret inte får ligga på en person utan ska in i rutinerna. Det är viktigt att arbetsmiljöansvaret inte ligger på enskilda individer, utan kommer in i rutinerna. Och en fungerande och sund arbetsmiljö får inte  hänga på en nyckelperson, säger hon.

 

Tamam har förändrat många olika delar för att förbättra organisationen. Till exemplen genom att ge tydligare riktlinjer gällande målstyrd arbetstid. Hon berättar att ett problem i många organisationer är att man arbetar gränslöst särskilt när arbetstider är otydliga. Då behöver man enligt henne jobba med ramverken för att bromsa och dra gränser, för att folk ska orka i längden.

– Vi har en del kvälls och helgarbete eftersom de flesta av våra verksamheter är förlagda utanför skol- och arbetstid. Då krävs riktlinjer om hur mycket kväll det är rimligt för oss att jobba, uträknat på dagar per termin och beroende på till vilken procent man är anställd på.

De har medarbetarsamtal en gång i månaden som lägger fokus på det emotionella och om man känner stress kopplat till sina arbetsuppgifter.

– Det kan bli stressigt med många möten, därför är vi noga med att hålla det till en timme i månaden. Med det sagt är de viktiga då de skapar ett tillfälle att hinna reflektera över sitt mående, och tillsammans med sina kollegor lösa situationer som känns jobbiga.


Tamam pratar även om hur hela organisationen kan få en öppen kommunikation
kring ansvarsfördelning och roller samt en öppenhet om hur mycket tid man har för olika uppgifter.

– Tydliga uppgifter ger så himla mycket! Och med rätt ansvarsfördelning så får man in perspektiv och åsikter från alla. Man ska både kunna ta för sig och få hjälp av andra om man inte hinner med. Det förbättrar planering, internkommunikation och uppföljning av mål.

Louise Burenby tror att ungdomsrörelsen i stort måste bryta vissa ohälsosamma mönster internt.

– Många organisationer vill så mycket att de pressar folk till bristningsgränsen. Det är inte hållbart att pressa unga så att de går in i väggen. Dessutom är det exkluderande ifall inte alla kan engagera sig. Vi kan bättre!


Att gå utbildningen Hållbar organisering anser hon
har gett mycket till organisationen.

– Jag tycker att syftet med HEL har varit att ge oss och styrelsen en rimlig syn på arbete, arbetsmängd och tid. Det gav praktiska verktyg och teoretisk förståelse och vi vill efter utbildningen även ge praktikanter och andra vetskapen om hur en hållbar arbetsplats kan vara, som en bra introduktion till arbetsmarknaden.

Just hos Tamam så gick Louise Burenby från kansliet och Jonatan Sundblad från riksstyrelsen på utbildningen. Att båda dessa funktioner fick kunskap om området tror hon gett effekten att hållbarhetstänket kan genomsyra hela organisationen.

– Vi styr från två olika synvinklar, men vi är enade gällande hållbarheten och driver på åt samma håll. Det känns lyxigt att vara med i en organisation där styrelsen är så medveten om arbetsmiljö och stress, säger hon.

De har sedan utbildningens start jobbat mer med tydliga arbetsbeskrivningar för lokala grupper, styrelser och gruppledare samt regelbundna omvärldsanalyser och försök att se till att nya personer får kunskap om hållbarhet.

– ­Vet alla värdet av det man gör så håller man det mer levande, säger hon.

 

Vem som påverkas mest av de rutiner som kommit till är svårt att mäta men förhoppningen är att det sipprar ner genom hela organisationen när man sätter frågorna på dagordningen.

– Vi försöker nå ut till alla, det är jättelätt att det fastnar på kanslinivå men vi försöker gå ut och prata om det lokalt med. Ofta är det inte så vanligt att man pratar om hållbarhet i lokala grupper, så det uppskattas.

 

Hur fortsätter ni framöver?

– Vi fortsätter arbeta aktivt för arbetsmiljön, bygger bättre strategier och skapar trygga anställningar som är långsiktiga och inte tillfälliga.

 

/Agnes Ryberg Kullenmark

 

För mer information om verktyg för hållbar organisering och ledarskap se: www.hel.lsu.se

Efter årsskiftet kommer LSU:s metodbank att nylanseras och fler verktyg kommer att dyka upp på portalen.