Missa inte Unionens intervju av HEL:s projektledare

"Generellt så mår unga i civilsamhället bra och det finns ett starkt engagemang. Jag är väldigt stolt och glad över resultaten men ser att det finns mycket kvar att göra", säger Tomas Hultman, projektledare för Hållbart Engagemang och Ledarskap.

Tomas Hultman

Stora utmaningar finns men Tomas Hultman glädjs åt att allt fler ungdomsorganisationer arbetar aktivt med att minska negativ stress.

Här kan du läsa hela intervjun!

Tomas Hultman berättar i intervjun hur han utifrån siffrorna i rapporten “Ungdomsrörelsen i siffror” tycker att stress, orimlig arbetsbelastning är ett problem inom rörelsen. Trots förbättringar under de senaste två åren.

– Hög arbetsbelastning är det största problemet. Många unga inom civilsamhället tar på sig ett stort ansvar. Då det finns höga mål och visioner, att man vill förändra och förbättra världen. Då måste vi tänka: Vad är rimligt och realistiskt att göra här och nu? Även om man har hög arbetsbelastning så måste man prioritera utifrån de förutsättningar man har, säger han.

Han efterfrågar även ökade bidrag till ungdomsrörelsen för att kunna bygga hållbara organisationer, förtroendeposter och tjänster.

 


Foto:Unionen

 

Här kan du läsa hela intervjun!