Missa inte Metodhandboken om kollegiala samtal!

Reflekterande kollegiala samtal är en metod från LSU som stärker organisationers motståndskraft mot negativ stress och ohållbara arbetssituationer.
In och läs!

kollegiala samtal

Är det en utmaning i din styrelse att få till en hållbar uppdragsmiljö? Tror du att styrelseledamöterna skulle kunna dra nytta av att reflektera över vad de själva skulle kunna göra för att minska sin stress och öka sin upplevda kontroll?

 

Då kan reflekterande kollegiala samtal vara ett av flera verktyg för att förbättra situationen.

 

Läs hela metodboken här!

 

Vi delar upp metoden i fyra delar:

 

  1. Introduktion

Varför ska man använda metoden och var kommer den ifrån.

 

  1. Standardupplägg

Så här kan man rent praktiskt använda metoden i kollegiala samtal.

 

  1. Din roll som processledare

Din roll som processledare är viktig och här finns värdefulla tips för att bli en bättre processledare.

 

  1. Bakgrund och slutsats

Här beskrivs bakgrunden till kollegiala samtal och kort om de slutsatser LSU dragit.

 

 

In och läs så skapar vi tillsammans hållbara styrelser!