Ungdomsorganisationer vittnar om ökad stress och utbrändhet

Artikel. Sveriges Radio lyfter problematiken med ökad stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

frank.gladx_-1-731x1097

I augusti 2017 lyfte Sveriges Radio problematiken med negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället, med anledning av LSU:s årliga medlemsundersökning. Hannah Kroksson från LSU, ungdomsminister Anna Ekström och RFSL:s ungdomsordförande Frank Berglund intervjuades. Läs hela artikeln här.

Citat från artikeln:

Frank Berglund från RFSL ungdom håller med om att problematiken med lägre bidrag skapar en stress. Han säger att många arbetar ideellt eller deltid och ofta hamnar ett väldigt stort ansvar på några få personer. Och utbrändheten bland unga engagerade, ser han som en stor förlust för hela samhället.

– Det är jättemånga av mina kollegor i andra organisationer som hade blivit fantastiska politiker eller tjänstepersoner. De hade så mycket framför sig, säger Frank Berglund.”