Gymnasieelever: ”Jag har ingen diagnos, jag mår bara lite dåligt”

Är du elev och trött, stressad eller känner en brist på kontroll? Sveriges elevkårer hoppas kunna ge fler verktyg mot psykisk ohälsa i gymnasieåren genom en ny plattform. – Psykologguiden UNG.

Ebba Kock på Sveriges Elevkårer.

Ebba Kock och Karin Levin är med och driver en UNG-del av Psykologiguiden för att främja psykisk hälsa bland unga, i nytt projekt.

Sveriges Elevkårer är en nationell elevorganisation för gymnasieungdomar som samlar cirka 120 000 elever. De har just startat ett Arvsfonds-projekt i samarbete med Sveriges Psykologförbund, Lärarnas Riksförbund och Stiftelsen Företagsam som driver projektet där de ska bygga en plattform för unga. Kallad ”Psykologiguiden UNG”.

 

Ordförande Ebba Kock och generalsekreterare Karin Levin berättar om det nya projektet som ska förbättra den psykiska hälsan och hållbarheten för elever i Sverige. Ebba Kock berättar att Psykologförbundet i diskussion med Sveriges Elevkårer upptäckte en okunskap förbundet hade kring vilka behov som finns hos unga idag.

 

– Det finns mycket information kring ADHD, depression, och tydliga diagnoser men inget om var man ska vända sig om man bara mår lite dåligt. De stora förbättringarna görs inte genom att på ett mer lättillgängligt sätt berätta om ADHD utan, när vi har frågat hur elever ser på det säger de att de efterfrågar hur man får hjälp ifall man bara mår lite dåligt, säger hon.

Hon fortsätter:

– Det var en ganska stor insikt som psykologguiden fick. Den hjälp som finns att tillgå idag är om du redan har en diagnos, men inte en mjukare typ av hjälp om någon bara mår lite dåligt.

Genom den insikten och samarbetet så utarbetar nu Sveriges Elevkårer projektet som ska utmynna i en plattform genom Psykologguidens sida. Karin Levin vill påpeka att det här är en fråga som medlemmarna vill lyfta,

 

– Att vi driver det här är därför att det är något våra medlemmar tar upp. Något de lyfter upp till oss som de vill att vi ska driva. Vi kan lyfta upp det på en nationell nivå. De lokala föreningarna lyfter det mot skolledningen, hemma och lokalt medan vi kan jobba mot samhället. Det här behövs, säger hon.

 

Hur ska ni lägga upp plattformen och när publiceras den? 

– Projektet är nytt och kommer att utvecklas under projektets gång, när vet vi inte än då projektet går ut på att skapa sidan. Vi vill ge eleverna en röst, och här kan vi nå ut, säger Karin Levin.

 

Hur har ni samlat in information?

– Vi har haft många enkäter ute hos våra medlemmar, en forskare på lunds universitet forskar på ämnet och för ett tag sedan gjorde vi en halvrapport vid namn ”ungas beställning till samhället”, säger Ebba Kock.

 

Dessutom genomförde de en workshop där 400 elever fick kartlägga sina behov.

– Det är väldigt allmänna behov. Oavsett vilken grupp man identifierar sig som så är det tydligt att behoven är detsamma. Och vi jobbar för att ge verktyg till alla efter behov. Inte en speciell grupp, utan alla, säger Ebba

 

Vad tror ni är problemet som leder till ökad psykisk ohälsa bland unga?

– Det är mycket kring en känsla av otillräcklighet som person tror jag. Det resulterar i depression och stress. Och FOMO – (Fear of missing out. Det vill säga rädslan att missa en massa kul som ”alla andra” verkar ha. Reds adm. ). Därför byggs det bara på, säger Ebba Kock och fortsätter:

– Många känner också en otillräcklighet gällande att hjälpa kompisar som mår dåligt då man samtidigt själv mår dåligt. Därför kan det bli svårt att hjälpa sina vänner, och kursbetygen som pressar på samtidigt. Så det är inte bara en sak utan det plussar på varandra.

 

Sedan 2011 har vi kursbetygssystemet med betygssteg A-F. Det är ett omdebatterat system och Sveriges Elevkårer förhåller sig kritiskt.

–  I det betygssystemet finns inga kompensatoriska inslag. Man bedöms alltid efter sin värsta dag. Har du A på allt och får E på ett prov en dag. Då får du C. Det är ett oförlåtande system. Man ska växa upp och bli en ansvarstagande person samtidigt som man känner sig otillräcklig och inte har någon möjlighet att komma ikapp, säger Ebba Kock.

 

Hon menar även att sociala medier och den strida strömmen av information är svårnavigerad.

– Med tillgänglighet till information och insyn i andra människors liv så blir det lätt för mycket. De som går i gymnasiet idag har inga verktyg att sätta gränser eller säga ifrån att nu är det nog. Att man inte har kunskap och verktyg om hur man ska strukturera sitt liv är problematiskt. Det finns ingen direkt garanterad kunskap om hur man som elev lär sig den kunskapen.

Ebba Kock menar även att det är viktigt för vårdgivare att inse skillnaden i att unga på riktigt lida av psykisk ohälsa eller att lider av stressymptom.

 

Vilka krav vill ni ställa  politiker?

– Vi ligger verkligen på kring att vi måste stärka elevhälsans roll på skolan. Den måste ges mer  möjlighet att kunna jobba förebyggande och främja hälsan på skolan.

– Utbilda elevskyddsombud och uppmärksamma den psykosociala arbetsmiljön, stärka skolledningar i hur de ska kunna agera stöttande och sätta upp tydliga riktlinjer som följs upp. Elevhälsan är en superviktig funktion, men den ges inte rätt förutsättningar för att bedriva sitt arbete. Men allt det kan inte vi som enskild aktör påverka.

 

Vilka tre viktigaste förbättringsåtgärder ser ni skulle behövas?

  • –  Arbeta mycket mer kvalitativt medarbetsmiljön, för både lärare och elever.  Rätt kompetens och handlingsplaner måste finnas på plats och vi måste jobba mycket mer långsiktigt, säger Ebba Kock och fortsätter:

 

  • – Stärka upp elevhälsans roll på skolan och mer möjlighet att jobba förebyggande på skolan. Nu är det mycket så att man släcker bränder. De två är de allra viktigaste.

 

  • – Sen att se över kursbetygen, så att du inte varje dag känner att om jag har en dålig dag så kommer det att påverka hela min framtid. Nu är det så att har du en dålig dag kan det påverka dina slutbetyg.

 

Sveriges Elevkårer har en dialog med lärarfacken gällande detta berättar Ebba Kock.

– Lärarna och vi har i mångt och mycket samma problembild. Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet gjorde en rapport för några år sedan som visar att Lärarnas arbetsmiljö har direkt påverkan på elevernas arbetsmiljö. Lärarnas roll är superviktig för eleverna. Men det ska inte vara lärarnas ansvar att ta hand om eleverna, däremot måste en lärare ha möjlighet att se sina elever.

 

Är det något du vill lägga till? 

– Jag hoppas att det här kommer att vara ett verktyg som elever kan använda. Som ger möjlighet att navigera runt sina orosmoln och finns en plattform för det, säger Ebba Kock.

 

 

 

 

Om du vill läsa mer om projektet se denna länk.

 

/Agnes Rydberg Kullenmark