Att ta svåra samtal – Hur gör man?

Psykisk ohälsa leder lätt till stress och dåligt mående. Men tar man de svåra samtalen så kan många må bättre och även obekväma ämnen kan diskuteras. Projektet ”Suntprat” från Equmenia har arbetat fram metoder för att ta de svåra samtalen i grupp och Linnea Hjelm berättar om hur det går till.

linneahjelm

– Allt hänger ihop. Det är så viktigt att man pratar om de svåra ämnena. På det sättet ökar vi också förtroenden som kan vara viktiga om något skulle hända, säger hon.

 

Sunt Prat jobbar mycket med samtalsmetodik för att komma närmre och lyssna in deltagarna på sina kurser och evenemang.

– Vi lär ut att ledarna inte ska berätta så mycket om sig själva utan lyssna och inte döma ut vad som är rätt eller fel. Ofta blir det lättare att prata om svåra ämnen när det inte blir direkt förknippat med en själv, säger Linnea Hjelm.

 

På grund av det har Suntprat arbetat fram flera olika typer av metoder och material som kan användas som samtalsstöd och workshopmaterial. Till exempel en samtalskortlek där alla kort har en frågeställning. Det kan vara att någon är inne på sociala medier i timmar varje kväll innan den ska sova eller att den har ett spelberoende som den inte kan rå bukt på.

– Genom att man får resonera kring andras situationer så blir det inte så personligt och då är det lättare att anförtro sig till ledaren i ett senare skede om man redan lyft frågorna.

 

Även Forumspel och andra metoder och nätmaterial finns att ladda ner på deras hemsida.

– Vi har färdiga fyra-hörn-övningar och övningar där man ska stå på en linje och gå ett steg bara när just min roll kan förflytta sig.

 

Inom Hållbart engagemang och Ledarskap har vi valt att se till psykisk hälsa och hållbarhet i stort. Inte bara med fokus på stress och organisationsstruktur. Här innefattas även medlemmarnas psykiska hälsa som beror på annat än jobbet. För allt hör ihop, därför har vi valt att prata med Sunt Prat som arbetar med andra delar som kan bidra till psykisk ohälsa bland unga.

 

I projektet har de försökt rikta in sig på sina fem stora ämnen som kan leda till stora frågor och ohälsa hos ungdomar. Gaming, sociala medier, porr, alkohol och droger. Men listan för vad som kan skapa problem för unga kan göras lång. Men dessa fem kan vara en start för att börja prata om svåra ämnen menar Linnea Hjelm.

– Vi vill ”motverka beroende genom att bygga förtroende”, säger hon.

 

Hur pratar man bäst om de här ämnena?  Och i vilka situationer är det viktigast att ta de här samtalen?

 

– Jag tror att det kan vara bra att boka in en träff med en större grupp och prata om svåra ämnen även utan att något hänt som föranlett det. Då blir det lättare att berätta om det sen om man stöter på det i sin vardag, menar Linnea Hjelm

 

Hon tror dock att om det gäller personliga problem så kan inte gruppsamtal på sin organisation vara nog, utan andra metoder måste användas eller så kan annan extern hjälp och stöd behövas. Dock har Sunt Prat mest samtalsmetoder på gruppnivå för att belysa att problematik finns inom dessa ämnen och att öppenhet förenklar att prata om sina problem.

 

Ni pratar även om inkluderande språk. Vad kan det innebära?

– Det är inte något som kommer automatiskt utan man måste vara lite påläst och komma ihåg att tänka på det regelbundet.

 

Linnea Hjelm anser att det är något som bör diskuteras och ifall diskussionen finns där och man har en öppen kommunikation så kan organisationsklimatet förbättras gällande de flesta frågor.

 

Hur ska unga ledare lättare kunna hantera sin ledarroll utan att behöva axla en kuratorsroll? – Men ändå inte backa från de svåra samtalen!

– Det är en viktig fråga. Man måste sätta gränser men våga ta tag i svåra ämnen. Men är det för svårt så är det bra att hänvisa till professionella som kan ta en rådgivande- eller stöd-roll. Till exempel har vi en ”Hitta hjälp-sida”.

 

Sociala medier är något vi inte hunnit ta upp så mycket inom HEL. Hur tror du att sociala medier och nåbarheten som kommer med dem påverkar oss?

 

– Det är svårt att säga redan nu. Det påverkar säkert oss mycket men det är trist att bara det negativa med sociala medier belyses tycker vi. Då det finns mycket positivt med. Men man måste nog göra en individuell bedömning, säger hon och fortsätter:

– En bör fråga sig själv, har jag ett problemförhålande till sociala medier eller inte?

 

 

 

/Agnes Rydberg Kullenmark

 

Alla metoder, hjälpsidor och tips finns på Suntprats hemsida. Som du finner här.